2021. évi szabadtéri bajnokság Versenykiírása

DEBRECENI VÁROSI ÉS KÖRZETI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

2021. ÉVI SZABADTÉRI
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

MELY

A LABDARÚGÁS ÉS A FUTSAL SZABÁLYAIT FIGYELEMBEVÉVE KERÜL KIÍRÁSRA 5+1-ES RENDSZER SZERINT


A Versenykiírást az elnökség elfogadta: 2021. március 01-én

Módosította: 2021. március 25-én

 

 

A bajnokság rendezője

DEBRECENI VÁROSI ÉS KÖRZETI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 

Levelezési címe, hivatali helysége: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Tel: +36 52 514-432

Szövetségi nap:

MINDEN KEDDEN 16:00 – 17:15 óra között a DVKLSZ hivatalos helyiségében - Debrecen, Oláh Gábor u. 5. (Corpus Fitness bejáratnál az 1. emeleten)

1. A bajnokság célja

Debrecen város kispályás labdarúgást kedvelői részére a Fair Play szellemű rendszeres sportolás biztosítása.

2. Bajnokság ideje

Amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik: 

2021. május 10. - július 02. illetve 2021. augusztus 30. - október 15. 

Heti játéknapok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, a sorsolás szerint.

Nevezési határidő: 2021. április 12. (nevezési feltételek a 17. pontban)

Sorsolás: letölthető a www.dvklsz.hu oldalon

3. A bajnokság rendszere

A labdarúgás és az 5+1-es Kispályás Labdarúgás Szabályai szerint kiírt bajnokság.

A bajnokságban az osztályokba sorolást, a nevezések számától függően, a 2020. évi Szabadtéri Bajnokság helyezéseit figyelembe véve határozzuk meg.

4. A bajnokság helye

A DVKLSZ által a nevezési határidőig elfogadott pályákon.

A pályának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

-       szabadtéri, 

-       műfüves vagy salakos borítású (rendszeresen karbantartott!)

-       szabványos kézilabda méretű, megfelelő állapotú tartozékokkal felszerelt

-       öltözési, zuhanyzási lehetőség biztosított

Javasolt pályák, amelyekre kizárólag a Szövetségben lehet jelentkezni és itt is kell fizetni a pályadíjat.

-       DEAC műfüves pályák (Dóczi J. utca, öltözők csak átöltözésre és zuhanyozásra vehetők igénybe) 

-       Oláh Gábor utcai műfüves pályák (öltözők csak átöltözésre és zuhanyozásra vehetők igénybe, Corpus Fitness bejáratánál, az emeleten)

-       Agrár műfüves pályák (öltözési lehetőség a tornacsarnokban található öltözőkben)

-       Józsa Grund

-       Jégcsarnok melletti műfüves pálya (Derék utca)

További lehetőségek:

-       Járműjavító salak pályája (Faraktár utca): nincs világítás, emiatt korai kezdésű mérkőzések is lesznek (1. osztályú csapat ezen a pályán nem játszhat, foglalás a szövetségben, fizetés a helyszínen)
 

-       ezen kívül minden olyan pálya, ami a fenti feltételeknek megfelel, és a pályák tulajdonosai vállalják a rendszeres karbantartást!

 

A szövetség fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamelyik pálya állapota alkalmatlanná válik a mérkőzések megrendezésére, akkor másik hazai pálya kiválasztására kötelezheti az érintett csapatokat.

5. A bajnokság résztvevői

Azon benevezett csapatok, akik a 2021. évi Versenykiírást elfogadják, a nevezési díjat (mely tartalmazza a szövetségi tagsági díj, a szövetségi költségtérítési hozzájárulás, játékvezetői díj) és pályadíjat a nevezési határidőig befizetik, valamint a 17. pontban részletezett nevezési feltételeknek megfelelnek. 

Az újonnan induló csapatok, illetve a 2020-ban törölt, kizárt, vagy visszalépett csapatok 2021-ban a legalacsonyabb osztályba sorolhatók be.

6. A bajnokság lebonyolítása

A bajnokság oda-visszavágós rendszerben, várhatóan 14-16 csapatos osztályokban kerül lebonyolításra a nevező csapatok számának függvényében

A bajnokságban mérkőzésenként a győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont jár.

A csoportokon belüli helyezések a több szerzett pont alapján dőlnek el.

Pontegyenlőség esetén az alábbi sorrend dönt:

1.     a bajnokságban elért több győzelem; 

2.     a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

3.     a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;

4.     az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;

5.     az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

6.     az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

7.     a bajnokság fair play versenyében elért jobb helyezés;

8.     sorsolás.

7. A bajnokság szabályai

Az 5+1-es kispályás labdarúgás szabályai szerint, az alábbi pontosítással:

-       A játékvezetők az előnyszabály alkalmazásával továbbengedhetik a játékot, ha a vétkes csapat még nem érte el az öt halmozott szabálytalanságot, és a vétlen csapatot nem nyilvánvaló gólszerzési lehetőségtől fosztják meg a játék megállításával.

-       A csapatokra várakozási idő: NINCS!

Játékidő: 2x25 perc /futóidő/ szünet nélkül, fordulással.

Játékosok száma:

A mérkőzés megkezdéséhez szükséges minimális létszám 4+1 fő. Egy csapat határozatlan számú játékos igazolással rendelkezhet, ebből azonban egy adott mérkőzésen csak 12 játékos szerepeltethető. 

A versenyjegyzőkönyvbe mérkőzés előtt csak azokat a játékosokat kell beírni, akik akkor jelen vannak.  A később érkező játékosok – akik nem szerepelnek a jegyzőkönyvben – minden esetben csak a játékvezetőnél való jelentkezés után állhatnak be, az igazolásuk bemutatásával. Ezen játékos(ok) neve a mérkőzés végén kerül beírásra a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvben a számozásnak megfelelően kell a neveket feltüntetni és ezt a játékvezetőnek minden mérkőzés előtt ellenőriznie kell.

8. Egyéb rendelkezések

A labda: Mindkét csapatnak rendelkeznie kell játékra alkalmas labdával! Ha a hazai csapatnak és a vendégcsapatnak sincs szabályszerű labdája, akkor a játékvezető a mérkőzést lefújja. A mérkőzést 0-0-ás gólkülönbséggel és 1-1 pont levonással igazolja le a Versenybizottság. 

A mérkőzés előtt mindkét csapatnak be kell mutatni a labdát a játékvezetőnek! Ha valamelyik csapatnak nincs labdája, akkor 1 büntetőpontot von le a Szövetség - a játékvezetői jelentés alapján - a vétkes csapattól. 

Versenyjegyzőkönyv: Minden csapatnak rendelkeznie kell a DVKLSZ által kiadott versenyjegyzőkönyvvel, melyet köteles minden mérkőzésre magukkal vinni. Amennyiben a pályaválasztó csapatnak nincs versenyjegyzőkönyve, akkor a vendégcsapat jegyzőkönyvét kell használni!

Jegyzőkönyv hiányában mérkőzés nem maradhat el! 

A csapatok vezetői (csapatkapitány is lehet) kötelesek a mérkőzés kezdete előtt 10 perccel az elkészített versenyjegyzőkönyvvel és a Tagsági Igazolványokkal (igazolások) a játékvezetőnél jelentkezni. Érvényes Tagsági Igazolvány Felelősségvállalási nyilatkozat nélkül nem lehet részt venni a játékban, s ezek meglétét a játékvezető köteles minden mérkőzés előtt ellenőrizni!

A versenyjegyzőkönyvet kérjük olvashatóan kitölteni, és az azonos nevű játékosokat megkülönböztetéssel ellátni!

A két csapatvezető, illetve a játékosok együtt felelősek a mérkőzés rendjéért!

A játékvezetőnek le kell fújnia a mérkőzést, ha:

a)     ha a mérkőzés kezdési időpontjában valamelyik csapat nincs jelen, vagy nincs meg a kezdéshez szükséges minimális létszám (5 fő, 4+1),

b)    ha a mérkőzés kezdési időpontjában valamelyik csapat nem rendelkezik érvényes tagsági igazolvánnyal, és érvényes Felelősségvállalási nyilatkozattal,

c)     ha egy csapat létszáma bármilyen ok miatt (sérülés, kiállítás, stb.) a minimális létszám (5 fő, 4+1) alá csökken, 

d)    ha a játéktér játékra alkalmatlanná válik (pl. esőzés, villámlás),

e)     ha nincs játékra alkalmas labda

f)     ha a játékvezetőt atrocitások érik a mérkőzés során (szándékosan megütik, megrúgják, bármi egyéb, fegyelmi vétséget maga után vonó módon sorozatosan zavarják a működésben, stb.)

9. Mérkőzés elmaradása

Ha a csapat(ok) nem vétkes(ek) a mérkőzés elmaradásában, akkor az új időpontot a DVKLSZ Verseny- és Fegyelmi bizottságának kell kitűznie az érdekelt csapatok meghallgatása után.

Mérkőzés elmaradás ki nem állás miatt:

-         Ha valamely csapat hibájából a mérkőzés elmarad, vagy a csapat nem tud kiállni, akkor az első alkalommal a mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat kapja.

-         A második ki nem állás esetén is 3-0-val kerül igazolásra a mérkőzés a vétlen csapat javára, de a vétkes csapattól még ezen kívül 3 büntetőpont is levonásra kerül.

-         A harmadik ki nem állás esetén is 3-0-val kerül igazolásra a mérkőzés a vétlen csapat javára, de a vétkes csapattól még ezen kívül 3 büntetőpont is levonásra kerül.

-         Negyedik ki nem állás után töröljük a csapatot az osztályból.

Ha a törölt vagy visszalépett csapat a mérkőzéseinek legalább a felét lejátszotta, akkor a többi mérkőzés eredményét az ellenfél javára igazoljuk 3-0 gólkülönbséggel.

Ha a törölt vagy visszalépett csapat a mérkőzéseinek kevesebb, mint a felét játszotta le, akkor az addigi eredményei törlésre kerülnek.

Törölt vagy visszalépett csapat nem tarthat igényt a nevezési díj visszatérítésére.

Szükség játékvezető szerepe:

Amennyiben a mérkőzés kezdési időpontjáig a mérkőzésre kijelölt játékvezető nem érkezik meg, 5 perc várakozási idő után a két csapatvezetőnek meg kell egyezni szükség játékvezető személyéről, aki a mérkőzést levezeti. A jegyzőkönyvet a két csapatvezetőnek és a szükség játékvezetőnek is alá kell írnia. A Verseny- és Fegyelmi bizottság a pályán elért eredményt fogja figyelembe venni.

10. Mérkőzés időpontjának módosítása

Egy mérkőzés időpontjának módosítását csak rendkívül indokolt esetben lehet kérni! 

A módosítást a Szövetségnél kell kérni írásban a „mérkőzés módosítási hozzájárulás” nyomtatvány leadásával vagy beküldésével., illetve meg kell fizetni a módosítás eljárási költségét. Amennyiben a módosítás feltételei nem teljesülnek a Szövetség a kérést elutasítja. 

A módosításba írásban beleegyezett csapat köteles lejátszani a mérkőzést az első javasolt időpontban, és helyszínen! Amennyiben az új időpontban valamelyik csapat nem jelenik meg, akkor a Szövetség az ellenfél javára igazolja a 3 pontot.

Egy csapat maximum két alkalommal kérheti a mérkőzés idejének módosítását. 

A kisorsolt mérkőzés időpontját megelőző 48 órán belül halasztási kérelmet nem fogadunk el. (pl. keddi mérkőzésre, hétfőn már nem lehet halasztást kérni, kivéve rendőr vagy katonacsapatot)

A módosítási kérelemnek tartalmaznia kell az új helyszínt és időpontot! (az új helyszínt a módosítást kérő csapatnak kell biztosítani) 

Az engedélyezésre a Verseny- és Fegyelmi bizottság illetékes.

A szövetség általi mérkőzés módosítást a honlapon jelentetjük meg és a csapatvezetőt értesítjük a nevezési lapon leadott telefonszámon.

Az utolsó öt (5) fordulóban mérkőzést halasztani nem lehet, és a halasztott mérkőzéseket az utolsó 3 fordulóig le kell játszani. Amennyiben a módosított mérkőzést az utolsó 3 fordulóig a csapatok nem játsszák le, akkor a szövetség kettős vereséggel írja jóvá az eredményt. Ez akkor is így kerül elbírálásra, ha bármelyik csapat, amely részese a módosításnak, belekerül az utolsó 3 fordulóba, az ellenfele pedig még nem!

A mérkőzés időpontjának módosítását az alábbi eljárási költség befizetésével lehet kérni:

-            amennyiben az időpont módosítás 15 nappal korábban történik, mint a kisorsolt mérkőzés, nem kell eljárási költséget fizetni.

-            amennyiben az időpont módosítás 2 - 14 nappal korábban kérik, mint a kisorsolt mérkőzés, akkor 2000.- Ft halasztási díjat kell a kérelmet benyújtó csapatnak befizetni.

11. Igazolás, névváltozás, átigazolás, játékjogosultság

A 2021. évi bajnokságban is csak érvényes tagsági igazolvánnyal és érvényes Felelősségvállalási nyilatkozattal lehet játszani. 

Igazolásminden csapat korlátlan számú érvényes Tagsági Igazolvánnyal (igazolás) rendelkezhet. A csapatban szereplő valamennyi játékosnak a DVKLSZ által kiállított névre szóló Tagsági Igazolvánnyal kell rendelkeznie.

Kettős igazolás: Öregfiúk osztály indulása esetén, lehetőség van az Öregfiúk korhatárt betöltött játékosoknak egyszerre két csapatban is játszani. Egy játékos az Öregfiúk csapatba szóló igazolása mellett, rendelkezhet egy másik igazolással is, amely bármely másik osztályban szereplő csapatnál lehet. 

Átigazolás: minden játékos a bajnokság során annyiszor igazol át, ahányszor akar, amennyiben a Tagsági Igazolványát (igazolás) a volt egyesülete, csapata kiadta! A játékos köteles volt csapatának a felszerelést hiánytalanul visszaadni. A kiadó csapatvezető csak abban az esetben tagadhatja meg az igazolás kiadását átigazoláshoz, ha a távozni akaró játékosnak bármilyen jellegű tartozása van régi csapata felé, amit igazolni is tud! Vitás esetben a DVKLSZ köteles az érdekelteket egyidejűleg megidézni és meghallgatni az átigazolás ügyében.
 

Amennyiben egy csapattól eligazol egy játékos, ugyanabba a csapatba már nem igazolhat vissza a bajnokság ideje alatt. 

Amennyiben egy játékos új igazolást csináltat, vagy átigazol egy csapatba adatainak megváltoztatásával, akkor a játékos 2 évig nem szerepelhet a DVKLSZ által szervezett eseményeken, mint játékos.

Az utolsó öt (5) forduló ideje alatt igazolni-átigazolni nem lehet.

A Szövetség megtagadja egy csapatból vagy csapatba való átigazolást-igazolást, ha a csapatnak bármilyen jellegű tartozása van a Szövetség felé.

IGAZOLÁSI DÍJ, NÉVVÁLTOZÁS:                                                            500.-Ft/db

ÁTIGAZOLÁSI DÍJ:                                                                                    1.000.-Ft/db

IGAZOLÁS PÓTLÁSA (elveszett):                                                             1.000.-Ft/db

Betelt igazolványok cseréje díjmentes.

Az igazolások és átigazolások az alábbi személyek aláírásával érvényes: ügyintéző vagy a DVKLSZ elnöke).

Ügyintézés hétfőtől-péntekig 08:00 – 16:00 között, a Szövetség hivatalos helyiségében.  

Játékjogosultság: A játékos játékjogosultsága abban az évben, azon a napon kezdődik, amikor a játékos betöltötte a szükséges minimális életkort, és nincs a DVKLSZ-nél érvényes eltiltása.

A csapatokban minden megkötés nélkül külföldi állampolgár is szerepelhet a mérkőzéseken.

A bajnokságba benevezett csapatokban a Nemzeti Bajnokságban, valamint más település kis- és nagypályás bajnokságában játszó labdarúgók is szerepelhetnek.

A bajnokságokban az alábbi életkorokat kell betölteni a játékjogosultsághoz:

·      5+1-es bajnokságban a minimális életkor: betöltött 15. életév.

·      5+1 Öregfiúk osztályban betöltött 40 év, illetve mérkőzésenként 2 fő betöltött 38 év.

A hagyományos szabályok szerinti 5+1-es Öregfiúk osztályú bajnokságban igazolást csak 2 fő betöltött 38 év (csapatonként) és 40 évet betöltött játékosnak állít ki a Szövetség. A rendelkezés a kettős igazolásokra is vonatkozik! 

Minimum 6 öregfiúk csapat jelentkezése esetén önálló osztályban is játszhatnak a csapatok. 

A mérkőzéseken csak a mérkőzés időpontjában érvényes Felelősségvállalási nyilatkozattal és Tagsági Igazolvánnyal lehet szerepelni. A 18 év alatti játékosok szülői Felelősségvállaló nyilatkozattal vehetnek részt a DVKLSZ által szervezett rendezvényen.

Jogosulatlan játék következménye:

Ha valamely csapat jogosulatlanul szerepeltet játékost, akkor a Versenybizottság a mérkőzés eredményét törli (a sárga és piros lapok érvényben maradnak) és a vétlen csapat javára igazolja a mérkőzés három pontját, valamint 1 pontot levon a vétkes csapattól. Ugyanez a szabály vonatkozik arra a csapatra is, amely olyan játékost szerepeltet a mérkőzésen, aki nincs beírva a jegyzőkönyvbe. Még akkor is, ha érvényes igazolással rendelkezik, és az ott van a mérkőzés helyszínén! Felhívjuk a figyelmet, hogy a DVKLSZ mint rendező, a jogosulatlan szereplés miatt a bajnokság végén is eljár a vétkes csapat ellen.

12. Fegyelmi tudnivalók

A fegyelmi eljárás rendjét, illetve egyéb szabályait a DVKLSZ mindenkori érvényes Fegyelmi Szabályzata szabályozza.

13. Játékvezetők küldése és működése, díja

A bajnokság mérkőzéseire a DVKLSZ a Versenykiírás figyelembevételével játékvezetőt küld a Játékvezetői Bizottság útján (1 fő játékvezető/ mérkőzés). A játékvezetői küldést a Bizottság elnöke hagyja jóvá.


A játékvezetők a kezdési idő előtt legalább 20 perccel kötelesek a pályára megérkezni.


A játékvezetőnek a mérkőzés előtt ellenőrizni kell a pálya állapotát (talaját, kapukat, hálókat, vonalakat) és el kell végeznie a játékosok igazoltatását. A két csapat képviselője jelen lehet az igazoltatáskor.

A mérkőzésről készített játékvezetői jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

-       a csapatok nevét,

-       a bajnokság osztályát,

-       a mérkőzés helyét, időpontját,

-       a kezdő és cserejátékosok teljes nevét,  

-       a játékosok igazolásának számát (tagsági igazolvány)

-       a játékosok mezének számát, ha van

-       a piros lapot kapott játékos nevét, tagsági igazolványának számát 

-       sárga lapot kapott játékos nevét, tagsági igazolványának számát 

-       öt percre kiállított játékos nevét, igazolvány számát

-       a góllövő játékosok nevét, igazolásuk számát és 

-       a játékvezető szöveges jelentését a mérkőzésről, és olvasható aláírását!

A játékvezetői jelentést a két csapatvezetőnek a helyszínen, egyeztetés után, (góllövők, lapot kapott játékosok neve) alá kell írni! A leadott jegyzőkönyv adatain utólag nem változtatunk.

 

Játékvezetői díj: bruttó 3.500 Ft/ mérkőzés

            A nevezési díj tartalmazza a játékvezetői díjat (lásd 17. pont) 

Bármelyik csapat kérhet két játékvezetőt bármelyik mérkőzésére, külön díjazás ellenében, melyet a mérkőzés előtt be kell fizetni a Szövetségben.

14. Feljutás, kiesés

A magasabb osztályok utolsó három helyezettje kiesik, az alsóbb osztályok első három helyezettje pedig magasabb osztályba jut. 

Osztályfeltöltés szabályai:

-                Az osztályok utolsó 3 helyezettje kiesik az alsóbb osztályba.

-                Az osztályok első 3 helyezettje feljut a magasabb osztályba.

-                Amennyiben az osztályok létszáma csökken (pl. nem induló csapat miatt) és az osztályokat fel kell tölteni akkor a következő sorrendben történik az osztályfeltöltés (pl. 16 csapatos osztály esetén):

                        - a jobb kieső helyen végzett csapat marad bent (14.)

- a másik kieső helyen végzett csapat marad bent (15.)

- az utolsó kieső helyen végzett csapat marad bent (16.)

Az osztályok létszáma tervezetten 14-16 csapat. Az utolsó osztály csapatszáma nevezésfüggő, ezért abban az osztályban a fordulók számának növelésével biztosítjuk a megfelelő számú mérkőzést.

Öregfiúk bajnokságban az osztály létszáma csak a nevezés után lesz kialakítva, így döntés csak akkor lehetséges. 

15. Díjazás

A 2021. évi bajnokság osztályainak I.-II.-III. helyezettjei Oklevél + KUPA + 15 db érem díjazásban részesülnek. A csoportok gólkirályai, legjobb játékosai, legjobb kapusai és Fair Play győztesei is Kupa + Oklevél díjazásban részesülnek. 

A további díjazásról későbbi időpontban dönt az elnökség.

16. Bajnoksággal kapcsolatos egyéb rendelkezések

      A Versenykiírásban nem érintett kérdésekre a labdarúgás általános szabályai, valamint a DVKLSZ Versenyszabályzata, a DVKLSZ Fegyelmi Szabályzata az irányadó.

17. Nevezési feltételek

-       Nevezési határidő: 2021. április 12. 

-       2021. évi Versenykiírás elfogadása

-       Érvényes Tagsági Igazolványok megléte

-       Lehetőség szerint két garnitúra, eltérő színű számozott mez

Ha egy mérkőzésen azonos színű mezben jelenik meg mind a két csapat, akkor a pályaválasztó csapat köteles eltérő színű mezbe öltözni.

-       játékra alkalmas 5-ös méretű labda 

-       a csapatnak nincs tartozása a DVKLSZ felé

Nevezési díj befizetési határidő: 2020. április 12.

Nevezési díj: 110.000 Ft + pályadíj (15 csapatos csoport esetén)

Lehetőség van a nevezési díjat 3 részletben befizetni:

            I. részlet: 55.000.- Ft + pályadíj (a nevezéssel együtt)

            II. részlet: pályadíj (befizetési határidő: 2020. május 10.)

            III. részlet: 55.000.-Ft (befizetési határidő: 2020. június 12.)

Pályadíjak: A bajnokságban a műfüves pályák bérleti díját egy összegben kell befizetni a Szövetségbe a nevezési határidőig.

Bármilyen jellegű büntetés, vagy a nevezési díj késedelmes fizetése esetén, fordulónként „vissza nem vonható” egy (1) pontot vonunk le a csapat összeredményéből! A harmadik pontlevonással egy időben töröljük a csapatot a bajnokságból!

18. Bajnokok Tornája, Halász József emlékére

A bajnoki osztályok első helyezettjeinek tornája a Bajnokok Bajnoka címért 2021. október 23.-án kerül megrendezésre Debrecenben (műfüves pályán). Pálya kijelölés később!

19. Felelősségvállalás

A DVKLSZ Elnöksége, jelen versenykiírás alapján rendezett bajnokságban-kupában előforduló balesetekért, károkért nem vállal felelősséget!

20. Covid-19

A DVKLSZ Elnöksége fenntartja a jogot a versenykiírás módosítására, amennyiben a járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a jelenlegi kiírás szerinti lebonyolítást!

 

 

 

 

DEBRECENI VÁROSI ÉS KÖRZETI

LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

ELNÖKSÉGE

 

A versenykiírás PDF formátumban. 2021 evi szabadteri kispalyas labdarugo bajnoksag Versenykiirasa v2..pdf